06

“Kapasite Geliştirme”, bu başlığı sivil toplum faaliyetlerinde yer alan bireyler birçok kez duymuşlardır. Genellikle kapasite geliştirme eğitimleri altında yürütülen bu faaliyetler bazen gönüllüler ve bireylere yönelik olabiliyorken bazen de kurumlara yönelik olarak kurumların yönetim kademesinde ki kişilere, kurumlarının kapasite gelişimine yönelik olarak verilir. Kapasite geliştirmeyi sivil toplum faaliyetlerinde özellikle bireylere ve organizasyonlara yönelik iki gruba ayırmış olsakta bu yazımda sivil toplum örgütlerine yönelik kapasite geliştirme faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum.

Sivil toplum örgütleri faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak için kendilerini bazı konularda geliştirmelidirler ki varlıklarını devam ettirebilsinler. Bu konular genel başlıklarıyla;

  • Gönüllü Yönetimi
  • İletişim Becerileri
  • Örgüt Yönetimi
  • Finansal Yönetim
  • Proje Hazırlama Becerisi
  • Savunuculuk ve Politika Etkileme
  • STÖ’ lerine yönelik Fonlar
  • Kaynak Geliştirme (Finansal ve ayni yardım)
  • Sosyal Medya ve İnternet (Artık başlı başına ciddi bir konu)

Hali hazırda bu konularda eğitimler düzenleniyor olsa da ne yazık ki gerek sivil toplum örgütleri yöneticilerinin bu konuda farkındalıklarının az olması gerekse eğitimlerin yetersiz kalmasından ötürü hala daha birçok sivil toplum örgütü bu başlıkların neredeyse tamamını başarılı bir şekilde yürütme konusunda yetersiz kalıyor. Bu da beraberinde sürdürülebilir organizasyon olma kabiliyetlerini olumsuz etkiliyor.

Bununla beraber devletin sivil toplum örgütleri için yürüttüğü politikaların yetersiz kalması. Özellikle bu şekilde ifade ediyorum “yanlış” değil “yetersiz kalması”, sivil toplum örgütlerinin önünde büyük bir engel.

İyi ama bu sorunun aşılması için neler yapılmalı? Öncelikle sivil toplum örgütleri bu konuda kapasite gelişiminin önünde büyük engel teşkil eden, yetersiz kalan, devletin sivil toplum politikalarına karşı örgütlenmeli ve devlete bu konuda doğru yolu göstermek için bir bütün olmayı başarabilmelidir. Atılması gereken bir başka adım ise sivil toplum örgütlerine, hayatta kalabilmelerini sağlayacak ölçüde düzenli fon sağlayabilecek sistemler kurulmalı ve projeler üretilmelidir. Yalnız burada da dikkat edilmesi gereken diğer bir husus proje üreten ve üretmeyen sivil toplum örgütlerinin ayrımının iyi yapılmasıdır. Aksi halde ayrılan fon/kaynak proje üretmeyen ve bu bilince sahip olmayan birçok sivil toplum örgütü tarafından heba edilip gidecektir.

Yukarıda belirttiğim başlıkların her biri sivil toplum örgütleri için başlı başına önemli konular olsa da içlerinde en önemlisi de “Kaynak Geliştirme” dir. Çünkü sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan maddi kaynağa ulaşamamaları onların sürdürülebilirlik konusunda ki en büyük engelleridir. Bu maddi kaynaklar her daim fon olmak zorunda değil temel ihtiyaçlar çerçevesinde ayni yardımlar olarakta yapılabilir. Yalnız burada da ülkemizde şu sorun ortaya çıkıyor. Sivil toplum örgütleri yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereken temel kaynakları sağlamak adına ya sivil toplum örgütleri yöneticilerinin kişisel bağlantıları ya da yerel yönetimlerin kısmi destekler alıyorlar. Bu kez de yöneticilerin değişmesi durumunda o sivil toplum örgütü tepe taklak oluyor ya da destek aldığı yerel yönetimin siyasi faaliyetlerine araç olmak zorunda kalıyor.

Sivil toplum örgütleri için ciddi anlamda kapasite geliştirme faaliyetleri için neler yapılması gerektiği konusunda burada tek tek proje fikirleri sıralamaktansa, sivil toplum örgütlerinin neye ihtiyacı olduğu konusunu genel çerçeveyle ele almayı daha doğru buluyorum. Çünkü bu üzerinde düşünülmesi gereken ciddi bir konu ve bu sorunların çözümü için yazacağım önerilerinde mutlaka eksik ya da yanlış yanları olacaktır. Ama sorunun doğru tespiti çözüme bizi bir adım daha yaklaştıracağı için sivil toplum örgütlerine yönelik düzenlenen “Kapasite Geliştirme” eğitim ve faaliyetlerinde bu konuları göz önünde bulundurarak iyileştirme yapılması gerektiğini düşündüğüm için bu yazımı kaleme aldım. Diğer bir nedeni ise sadece eğitim faaliyetlerinin yeterli olmaması ve özellikle emekleme aşamasındaki sivil toplum örgütlerine bu konuda destek verecek projeler üretilmesi gerektiğine olan inancımdır.

Özetle yapılan faaliyetin sivil toplum örgütlerine yönelik gerçek anlamda bir kapasite geliştirme faaliyeti olması için yukarıda belirttiğim başlıklara yönelik eğitimler ile beraber çözüm getiren projelerde olması gerekiyor. İşte o zaman gerçekten kapasite geliştirmekten bahsedebiliriz.

Yazar Adı: Demirkan Demir

Demirkan Demir tarafından yazılan toplam 15 yazı bulunmaktadır..

1986 Elazığ doğumlu. 2004 yılından bu yana İzmir' de yaşıyor. Algı Yönetimi, Finans, AB Fonları, Kalkınma Ajansı, Tübitak Destek ve Hibeleri, Bilişim Teknolojileri ve Tekno Girişimler üzerine çalışıyor.

About Demirkan Demir

1986 Elazığ doğumlu. 2004 yılından bu yana İzmir' de yaşıyor. Algı Yönetimi, Finans, AB Fonları, Kalkınma Ajansı, Tübitak Destek ve Hibeleri, Bilişim Teknolojileri ve Tekno Girişimler üzerine çalışıyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir