medya

Medyanın ulusal ve uluslararası anlamda gerek siyasal sistem içinde gerek bireysel manada muazzam bir güç kaynağı olduğu su götürmez bir gerçek. Dünya üzerinde toplumların haber alma ihtiyaçlarını karşılama işlevini gören medyanın,iyiyi kötü,kötüyü iyi gösterebilmek adına bir risk unsuru olmakla beraber kamusal düzen içerisinde siyasal iktidarlar,sivil toplum örgütleri,kanaat önderleri üzerinde baskı unsuru oluşturarak bir uyarı levhası halini aldığınıda görmek gerekir. Özellikle siyasal iktidarlar üzerinde bir rejenerasyon etkisi ortaya çıkaran medyanın ülkemiz üzerinde de sürekli tartışılan bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Spor medyası,siyasi medya ve akıllı telefonların hayatımızda yaptığı devrim ile ceplerimize giren sosyal medyanın günlük yaşamımızdaki yeri yadsınamaz. Sosyal medyanın kitlesel olaylardaki rolü gün geçtikçe artıyorken son yıllarda spor medyasınında derin bir tartışma konusu olduğu bir gerçek. Hele ki spor programlarının sosyal medya entegrasyonu ile eleştirel anlamda artık program partnerleri ile seyircilerin içiçe girdiğini söylemek mümkün.

Sivil toplum örgütleri ve toplum üzerinde etkili topluluklarında zamanla medya üzerindeki bu gücün farkına varmaları ile gazetelerin,dergilerin,televizyon kanallarının,radyo frekanslarının daha da renklendiğini,çeşitlendiğini söyleyebiliriz. Kamu otoritesinin medyayı denetleme gücünü elinde tuttuğu gerçeği elbette bir kenarda durmalı ancak eleştirel manada kamu otoritesinin medyaya egemen olduğu kadar medyanında kamu otoritesini dönem dönem elinde tuttuğu ayrı bir gerçek. Özellikle siyasal iktidarlara müdahale dönemlerinde büyük darbeler yemiş medyanın özgürlüğünün günümüzde tartışıldığı da bir gerçek. Bir tenkit anlamında şahsi fikrim odur ki medya özgürlüğünün bu denli üst seviyede olduğu bir dönem daha, yaşım itibariyle yaşayarak görmemiş olsam da, okumadım diyebilirim. Ancak özellikle görsel medyanın klişe bir deyimle ‘işine geleni görme’ hususunda inanılmaz bir yanlışın içinde olduğunu bilhassa vurgulamak elzemdir. Ölümler üzerinde dahi yer yer emperyal bir düşünce içerisine giren medyanın zaman içerisinde çeşitlenmesi, farklı düşüncelerinde ön plana çıkması adına ve tekdüzelikten kurtulma noktasında pozitif bir husus olduğu aşikar.

Son günlerde raiting listelerinde üst sınırları zorlayan spor programlarında ise kullanılan eleştirel dil milyonlarca destekçisi bulunan spor kulüplerini eleştirmekten çok iğneleme amacı güdüyor algısı oluşuyor. Hal böyle olunca yer yer tansiyon artıyor. Elbette bu sadece medyanın kullandığı eleştiri dilinin sınırlarının gelebileceği boyutları göstermek adına bir örnek. Bu işi sadece spor medyasının muhattapları adına kullandıkları dil ile sınırlandırmak doğru olmayacaktır. Maalesef bu örnekleri siyasal sistem içerisinde artık kendine önemli bir yer edinmiş TV programlarında da görmek mümkün. Siyasetin dilinin her ne kadar sert olduğu bir gerçekse de analizcilerimizin, siyasilerimizin,yorumcularımızın kullandıkları dil bazen genel izleyici kitlesi ibaresini sarsacak boyutlara gelebiliyor. Ancak ne yazık ki medya gücünü elinde bulunduran farklı toplumsal kitlelerin algılarında vücut bulan ‘Benim alanım, benim özgürlüğüm’ mantığını yıkmak zor olacak gibi görünüyor.

Sonuç olarak diyebiliriz ki medya kamu otoritesinin kontrolü dahilinde kamusal alan üzerinde inanılmaz bir etki çevresine sahip. Ancak asıl olan kullanılan dilin ağırlığı ve bunun yanında kendilerini kontrol eden bir otoritenin olduğu gerçeğini inkar etmemeleri noktasıdır.

Emir Adıgüzel

Yazar Adı: Emir Adıgüzel

Emir Adıgüzel tarafından yazılan toplam 4 yazı bulunmaktadır..

1995 İstanbul doğumlu. Ahi Evran Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3.sınıf ve Anadolu Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler 2.sınıf öğrencisi. Gençlik Hareketi ve Dayanışma Derneği Kırşehir İl Başkan Vekili,Evran Haber Ajansı köşe yazarı.

Emir Adıgüzel

About Emir Adıgüzel

1995 İstanbul doğumlu. Ahi Evran Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3.sınıf ve Anadolu Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler 2.sınıf öğrencisi. Gençlik Hareketi ve Dayanışma Derneği Kırşehir İl Başkan Vekili,Evran Haber Ajansı köşe yazarı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir